Logo
تاریخ : يکشنبه 20 آذر 1401
کد 715

مشاوره گروهی دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه برادران برگزار گردید،

طرح خیرمقدم گویی و مشاوره گروهی و احوالپرسی از دانشجویان جدیدالورود
طرح خیرمقدم گویی و مشاوره گروهی و احوالپرسی از دانشجویان جدیدالورود در خوابگاه دانشگاه آزاد برادران د ر تاریخهای16 ، 23 و 30  مهرماه سال 1401 توسط روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه بناب آقای دکتر مرادی اجرا شد و در این طرح دانشجویان ضمن آموزش مهارتهای ارتباط موثر در خوابگاه، مشکلات خود را در رابطه با نگرانیها و فضای جدید که در آن حضور دارند، بیان نمودند.


  • نوشته شده
  • در يکشنبه 20 آذر 1401
  • ساعت 01
  • توسط مدير سايت مرکز مشاوره دانشگاه بناب
  • تعداد بازدید 108
نظرات شما
captcha refresh